Skip to main content

Our People

Director

Staff members

DECE affiliates

Doctoral Researchers

 • Sophie Anderson
 • Ismail Aslantas
 • Phanatdao Chantarasiri
 • Glenn Doublesin
 • Caner Erkan
 • Keji Fan
 • Xin Fan
 • Jane Flood
 • Andrew Fowler
 • Xianan Hu
 • Honghuan Li
 • David Prendergast
 • Sarah Ross
 • Xin Shao
 • Pian Shi
 • Yiyi Tan
 • Meechai Wongdaeng
 • Caiwei Wu
 • Yanru Xu
 • Fujia Yang
 • Xiaofan Zhou

User group